شرکت زعفران مهام – برند معوا

حتماً تاکنون از خود سوال کرده اید دلیل کیفیت زعفران قائانت چیست؟چرا برتر از زعفران سایر مناطق دنیاست؟دلیل عمده کیفیت زعفران قائانت ارتفاع از سطح دریا و شرایط اقلیمی و آب و هوایی این منطقه است که با رشد گیاه زعفران بسیار سازگار است.

البته چند قنات قدیمی در قاین از جمله شاهیک،زبر، و دستیک نیز با املاح فراوان در افزایش کیفیت زعفران قائنات دخیل هستند،شورای ملی زعفران با طرحی که آموزش به کشاورزان در روستاهای مختلف میباشد با مراجعه و آموزش صحیح برداشت زعفران و خشک کردن زعفران به روستاییان گام مهمی در افزایش مرغوبیت زعفران قائنات برداشته است که عیار زعفران قائنات را بالای ۳۰۰ در قدرت رنگدهی و عطر و طعم رسانده است.